Mijn favorieten

Disclaimer

De op of via deze site(s) verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het (ver)kopen van financiële producten, een advies of financiële dienst.

Hoewel de informatie, die door De Groot Makelaardij B.V. wordt verstrekt, is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan De Groot Makelaardij B.V. niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

De Groot Makelaardij B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de inhoud van de informatie op de site van De Groot Makelaardij B.V en/of informatie waarna verwezen wordt. De Groot Makelaardij B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie vermeld op de sites die niet door De Groot Makelaardij B.V. worden ontwikkeld en/of onderhouden en waarnaar op de site van De Groot Makelaardij B.V. wordt verwezen.

Alle opgenomen informatie is in eigendom of in licentie van De Groot Makelaardij B.V., tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Nederlands recht is van toepassing.